شما می توانید با اخذ پذیرش دانشجویی از یکی از دانشگاه های قبرس شمالی ، پروسه اخذ اقامت در این کشور را آغاز کنید.

شما با ارسال مدارک لازم برای ما، برگه پذیرش خود در رشته مورد نظر را دریافت می کنید و برای ورود به جزیره به

صورت آنلاین بخشی از هزینه یک ترم خود را پرداخت کرده و پس از دریافت پذیرش نهایی، حق ورود به جزیره و دریافت

اقامت خود را دارید.