بند اول:

طبق قوانین کشور جمهوری ترک قبرس شمالی،شما با خرید ملک می توانید اقامت این کشور را اخذ کنید.

شایان ذکر است که تنها با پرداخت 30 درصد قیمت ملک، شخص خریدار برای خود و کل اعضای خانواده خود می تواند

طی 21 روز کاری (30 الی 45 روز) اقامت دریافت کند و الباقی وجه ملک خود را در اقساط بلند مدت پرداخت کند.

تبصره 1:

با خرید یک واحد استدیو فلت(سوییت) یک خانواده دو نفره

با خرید یک واحد یک خوابه یک خانواده سه نفره

با خرید یک واحد دو خوابه و بیشتر، خانواده های چهار نفره و پرجمعیت تر میتوانند اقامت خود را دریافت کنند.

تبصره 2:

فرزندان دختر تا قبل از ازدواج و فرزندان پسر تا 18سالگی نیاز به اقامت مجزا ندارند.