پروسه انجام ثبت شرکت حدوداً یکماه می باشد
برای ۱۰۰% مالکيت داشتن سرمايه شرکت حداقل ۵۵هزار یورو یا بیشتر بسته به شرکت ثبتی می باشد و حدود ۱۰ روز باید در بانک موجود باشد .
مبلغی حدود کمتر از ۸۰۰۰یورو نیز باید به صورت مسدود برای اداره مالیات در زمان فعالیت شرکت قرار داشته باشد.
مدارک لازم برای ثبت شرکت در قبرس شمالی
اصل پاسپورت و حضور متقاضی
گواهی عدم سوء پیشینه ( ترجمه رسمی و تایید دادگستری )

گواهی عدم سوء پیشینه باید از طریق پلیس +۱۰ در ایران گرفته شود و سپس برای ترجمه رسمی تحویل دارالترجمه گردد.
روند کار
تهیه مدارک توسط متقاضی
امضای قرارداد
پرداخت وجه پیش پرداخت
ثبت اولیه شرکت توسط وکیل قبرسی
امضای برگه های قانونی جهت تکمیل فرایند ثبت شرکت
انجام معاینات پزشکی در قبرس
تهیه سایر مستندات قانونی جهت اخذ اقامت توسط وکیل
افتتاح حساب بانکی
واریز وجه سرمایه اولیه و گرفتن گواهی بانکی
پرداخت هزینه های دولتی و ثبتی شرکت
استخدام حسابدار جهت امور مالی ( توسط وکیل انجام میشود )
ثبت شرکت و دریافت ویزا و اقامت

تا زمانیکه شرکت فعال باشد و مالیات را پرداخت کنید میتوانید اقامت قبرس را از ازاین طریق داشته باشید.