دپارتمان دیجیتال مارکتینگ

کارشناس فروش و

اینستاگرام مارکتر و UX/UI

pegah

پگاه عباسیان

کارشناس فروش و

اینستاگرام مارکتر

آرمین-مشاور-فروش-سامادل-3

آرمین حسن پور

دپارتمان مهاجرتی

کارشناس تحصیلی

المیرا - کارشناس تحصیلی سامادل

المیرا علمازاده

کارشناس فروش ملک

Soroush-Salehi-Samadel

سروش صالحی

دپارتمان طراحی

طراحی داخلی و اجرا

Mariyeh-Danaei-Samadel

ماریه دانایی