دپارتمان دیجیتال مارکتینگ

کارشناس فروش و

اینستاگرام مارکتر و UX/UI

pegah

پگاه عباسیان
شماره واتس اپ:
905391401101+

کارشناس فروش و

اینستاگرام مارکتر

آرمین-مشاور-فروش-سامادل-3

آرمین حسن پور
شماره واتس اپ:
905391401106+

دپارتمان مهاجرتی

کارشناس تحصیلی

ehsan

احسان شفیعی
شماره واتس اپ:
905338742205+

کارشناس تحصیلی

المیرا - کارشناس تحصیلی سامادل

المیرا علمازاده
شماره واتس اپ:
905391401105+

کارشناس فروش ملک

عاطفه-مشاور-فروش-سامادل

عاطفه نظری
شماره واتس اپ:
905391401102+

کارشناس فروش ملک

Soroush-Salehi-Samadel

سروش صالحی
شماره واتس اپ:
905338742205+

کارشناس فروش ملک

marjan

مرجان علینژاد
شماره واتس اپ:
905391047817+

دپارتمان طراحی

طراحی داخلی و اجرا

Mariyeh-Danaei-Samadel

ماریه دانایی
شماره واتس اپ:
905391401104+

دپارتمان تبلیغات

تبلیغات و مدیر وبسایت

مهدی-مدیر-وبسایت-سامادل

مهدی عابدینی
شماره واتس اپ:
905338262936+